Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

October 15 2017

7794 b883 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viastonerr stonerr
3180 7e10 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viastonerr stonerr

July 25 2017

6257 b6f2 420

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viastonerr stonerr

March 15 2017

5547 6282 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viastonerr stonerr
0091 302b 420

The Central Nervous System, containing the brain and spinal cord.

Reposted fromdoyoulike doyoulike viastonerr stonerr

March 13 2017

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki

March 10 2017

7635 8654 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viabelzebubens belzebubens
Gdyby następnego dnia rano ktoś powiedział tak: "Stiopa! Jeżeli natychmiast nie wstaniesz, zostaniesz rozstrzelany!" - Stiopa odpowiedziałby słabym, ledwie dosłyszalnym głosem: "Rozstrzeliwujcie mnie, róbcie ze mną, co chcecie, za nic nie wstanę".
— Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
0182 bca8 420
Reposted fromtron tron viabelzebubens belzebubens
7321 5dcf 420
Reposted fromovtza ovtza viastonerr stonerr

preservable:

if you both agree to take a nap instead of going out, it’s a date

Reposted frommirosia mirosia viatwice twice
5070 3f94 420
Reposted frompapaj papaj viastonerr stonerr
5755 cf7f 420
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viastonerr stonerr
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viastonerr stonerr

March 01 2017

Nikt nie może Cię uratować,
tylko Ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viastonerr stonerr
4561 7e29 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viastonerr stonerr
7635 8654 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viastonerr stonerr

February 22 2017

9330 7117 420
Warszawa, Muranów
Reposted fromoverdrawn overdrawn vialabellavita labellavita
4061 7f69 420
Reposted fromgosand gosand vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl